Lekce je určená pro MAMINKY, které potřebují své dítě či děti vzít s sebou na cvičení.

Také pro maminky budoucí, s absolvovaným prvním trimestrem těhotenství.
Cvičení je respektuje individuálním možnosti každé z vás a bere ohled na pohybující se děti po tělocvičně.
Lekce je z velké části věnována posilování hlubokého stabilizačního systému a pánevního dna.

Zahrnuje také aerobní prvky, posilování celého těla s využitím dítěte nebo cvičebních pomůcek a mobilitu.